PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

ČESKOSLOVEN. POLITICKÝ SYSTÉM

 TEXTY POVINNÉ ke zkoušce Československý politický systém I.  (kterékoli informace v nich uvedené se mohou objevit v závěrečném testu)

 Povinně přečíst i životopisy T.G.Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika.
U zákonů a prohlášení samozřejmě není nutné učit se tyto texty nazpaměť, důležité pro test je znát dobu jejich vzniku, příp. okolnosti a být schopen přetlumočit v testu jejich obsah v hlavních bodech.
Je-li text nepovinný, je u něj tato skutečnost písemně uvedena.

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.