PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Etapy vývoje RČS

ETAPY I. RČS:
1) První republika československá (I.RČS):                      10/1918 - Mnichovská dohoda 1938
2) Druhá republika československá (II.RČS):              1.10.1938–14.3.1939
3) Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren ):                                                                               obsazení RČS německými vojsky 15.3.1939 - kapitulace 8/9.5.1945
4) Třetí republika československá (III.RČS):                      9.5.1945- únor 1948

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.