PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Národnostní složení I. RČS

Národnostní složení I. RČS

       Na rozloze: 127 900 km²  - dle sčítání lidu       2/ 1921  na území RČS  celkem 13.613.172  obyvatel,  z toho:

       6.850.000 Čechů  = 50,3 %  celkového  obyv.

       1.910.000 Slováků = 14 %

        3.123.000 Němců = 23 % 

       745.000 Maďarů 5,5%

       Rusíni, Ukrajinci  a  Rusové dohromady  461.000 = 3,4%

       180.000 Židů = 1,3 %

       75.000   Poláků = 0,55 %

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.