PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

PŘEHLED VOLEB do prvorepublikového NS

Počet kandidujících stran I.RČS

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.