PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

KONZULTAČNÍ HODINY

Sdělení pro ty, kteří se na mě obracejí se žádostí o pomoc či radu s předměty, které jsem dříve vyučovala:
je mi moc líto, ale nemůžu pomoci, čekám trojčátka a brzy už budeme v porodnici, proto prosím, pokud máte dotazy ohledně předmětů, které jsem dříve vyučovala, nekontaktujte mne, ale
aktuálního vyučujícího daného kurzu (viz SIS), případně pana ředitele IPS Dr. Petra Juptnera, mail:
juptner@fsv.cuni.cz, tel: 251 080 267, nebo vedoucí katedry politologie IPS- prof. PhDr. B. Říchovou, mail:  richova@fsv.cuni.cz, tel: 251 080 263

 
 
 
 

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.