PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Metodologický proseminář ZS 2009/2010

Přednáška 19.11.2009 - Případové studie
Napište mi na lada.suslikova@seznam.cz !!!!! o zaslání studijních materiálů
Drulák, Petr a kol. (2008). Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Portál. Praha.                                             Kořan, Michal: Jednopřípadová studie (s. 29 – 61)                                                          Karlas, Jan: Komparativní případová studie (s. 62 – 91)
 OTÁZKY A ÚKOLY NA SEMINÁŘ 27.11.2009
1) Přečíst Drulák 29-91
2) Vysvětlete pojem příčinný mechanismus, uveďte jeho druhy a vymyslete vlastní příklad
3)  Popište hlavní postupy případových studií (jednopřípadové) , nástroje hodnocení existujících teorií (hlavně s. 40-44), podrobně rozeberte rozdíly mezi nimi, soustřeďte se přitom na klíčový případ, testování „nejpravděpodobnější“ a „nejméně pravděpodobný“, metoda shody
4) Srovnejte jednopřípadovou studii a komparativní případovou studii: jaké jsou mezi nimi rozdíly či naopak podobnosti?

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.