PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Obyvatelstvo Apeninského poloostrova před nástupem Římské říše

Le popolazioni nella Penisola italica all'inizio dell'Età del Ferro: ██ Liguri ██ Veneti ██ Etruschi ██ Piceni ██ Umbri ██ Latini ██ Osci ██ Messapi ██ Greci

██ Ligurové

██ Veneti/Venetové

██ Etruskové

██ Picenové

██ Umbrové

██ Latinové

██ Osciové

██ Messapiové

██ Řekové

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.