PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Syllabus

PB202 - Politické systémy zemí jižní Evropy    
Kredit: 4
Kredit ETCS: 
Dotace: 2/0
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Česky
Semestr - zimní
 
Povinné kurzy:  -
Doporučené kurzy:  -
Garanti: PhDr. Lada Šušlíková, PhD.
 
Vyučující: PhDr. Lada Šušlíková, PhD.
 
Doporučená literatura ke zkoušce:

Upozornění: obsahem zkoušky budou v prvé řadě poznatky probrané na přednáškách!
Část materiálů je umístěna na osobní stránky vyučující http://suslikova.osoba.cz

DVOŘÁKOVÁ, V. ? KUNC, J. (1994). O přechodech k demokracii. Praha: Slon.
KUNC, J. (2000). Stranické systémy v re/konstrukci. Praha: Slon.
HLADKÁ, M. (16). Tvorba menšinových vlád v Španielsku (1977-2000). In ŘÍCHOVÁ, B. (ed.) (2006). Vládní modely v parlamentních systémech.  Moneta/UK: Praha, str. 97-120.
ŘÍCHOVÁ, B.(ed.) (1999). Komparace politických systémů II. Praha: VŠE
ŠUŠLÍKOVÁ, L. (2006). Vládní model v období První italské republiky. In ŘÍCHOVÁ, B. (ed.) (2006). Vládní modely v parlamentních systémech.  Moneta/UK: Praha, str.63-96.
Případně jako pomocná literatura Dějiny jednotlivých zemí vydané Nakladatelstvím Lidové noviny (Dějiny Itálie, Dějiny Španělska, Dějiny Portugalska, Dějiny Řecka).
Obecné informace:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/po.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html

Anotace: Kurs se zabývá politickými systémy demokratických zemí jižní Evropy. Postupně budou probrány systémy Itálie, Španělska, Portugalska a Řecka. Jeho cílem je seznámit studenty se specifikami těchto států. U každého režimu budou podány jeho základní charakteristiky, hlavní pozornost bude věnována politickému systému jako celku, ideologickému pozadí, geografickým činitelům, ekonomicko-sociálním faktorům a zahraničně-politickým vlivům. Opomenut nezůstane ani historický vývoj, který vedl k formování daných režimů. Zvláštní důraz bude kladen na podobu volebních a stranických systémů.
Obsah:
1) Obecný úvod do problematiky oblasti Středomoří
2) Itálie ? vývoj od jejího vzniku až po nástup fašismu, systém v období před a v průběhu II.světové války, nastolení demokratického systému, vývoj a podoba první italské republiky, transformace na počátku 90.let, přechod ke druhé italské republice, současné uspořádání Italské republiky.
3) Španělsko ? vývoj Iberského poloostrova, politický systém Španělska od počátku 20.století, občanská válka, režim Francisca Franca, přechod k demokracii, specifický proces vyrovnávání se s minulostí, řešení národnostní a etnických problémů, současná podoba politického systému Španělska.
4) Portugalsko ? vznik Portugalského státu, vývoj ve 20. století, salazarismus, karafiátová revoluce, nastolení ústavního demokratického systému v roce 1976, současný politický systém.
5) Řecko ? vývoj řeckého politického systému po II. světové válce, občanská válka, politický systém triarchie, vláda černých plukovníků, přechod k demokracii a vyrovnání s minulostí. Pozornost bude věnována i problematice Kypru.

Povinnosti: Ukončení: Zk, forma: písemný test, obsah zkoušky: témata probraná během přednášek (na požádání je zasílán výtah z určitých probíraných kapitol).

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.