PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

ÚVODNÍ HODINA OBECNÝ PŘEHLED JIHOEVR. ZEMÍ

ITÁLIE + PORTUGALSKO + ŘECKO + ŠPANĚLSKO

Mnoho společného, ale i rozdílného:

1) Antický původ (Portugalsko?)

2) Kromě P středozemská/středomořská kultura (Mare Nostrum)

3) Zasaženy muslimským/ arabským vlivem (nejméně P)

4) Zámořské objevy (Řecko ?)

5) Náboženství: tradičně katolické země x    G řecká ortodoxní církev („pravoslaví“) -východní (ρθός orthos správný.pravdivý + δόξα dóxa názor) ®  

6)  „Velmoci“ (nejen! obchodní) – posun od V na Z:  G ® It (R) ® E ® P ® protestantské země

7) Tradičně zemědělské země (ale v urč. oblastech I+ E i vyspělý průmysl)

8) Nedemokratické /autoritářské režimy

9) Silné komunistické strany – kromě P

10) Členem EU - kromě Itálie pozdější vstup     (G 1981. P + E 1986) + dnes Euro

11) NATO   (1949 P + It. 1952 G. 1982 E)

12) Státní forma:

  IT + P + G parlamentní republiky x E konst. monarchie

13) Většina z nich mluví zcela nesrozumitelnou řečí,  ale pouze Řekové zároveň píší zcela nesrozumitelným písmem

PŘEHLEDOVÉ TABULKY se základními údaji (rozloha, počet obyvatel, HDP atd.) VIZ PŘÍLOHA "Přehled základních údajů jihoevrop. zemí 2010"

 

ITÁLIE

 NÁZEV: Italská republika (Repubblica Italiana)

POLOHA:  jih Evropy – Apeninský poloostrov,2 velké + menší ostrovy

HRANICE:  Fr,CH,A,Sl. + 2 ENKLÁVY

HL.MĚSTO:  Řím (Roma) od 1870

HYMNA: Il Canto degli Italiani (Fratelli d´Italia)

Sjednocena 1861 (1870)

Parlamentní republika od 1946/48 (2.6.1945 či 1.1.1948)

 

 

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.