PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

ÚVODNÍ HODINA OBECNÝ PŘEHLED JIHOEVR. ZEMÍ

2011 Přehled základních údajů jihoevrop. zemí 2011

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.