PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Vznik jména ITÁLIE a pojmenování Apeninského poloostrova

VZNIK JMÉNA ITÁLIE

Název „Itálie“ – různé názory:

         Už u řeckých autorů  (Herodota ?)

         Hérodotos (I.?): “Italia” = jižní oblast poloostrova (Bruttium)

1) Dionysius z Halikarnassu:“Italia”-od jména krále (Italus,Italos) či z homérského slova ιταλός = býk (tj.„Země býků“)

2) Možná z Italòi = výraz Řeků pro národ Vituli (oblast J od Catanzara) – uctívači kultu býčka →  „Obyvatelé země býčků"

3) do řečtiny pravěpodobně z etruštiny: Etruskové – Italia = název pro poloostrov Itali = obyvatelé Z etruského jazyka (umbro)? – Italòs (Italòn) - vit´lu (býk) – negativní konotace?

4) Italia = z řeckého Aithàle = pojmenování ostrovů Elba + spol. Aithàle  →Aitlìa → Eitalìale →Etalìa →Italìa.

a) „Aithàle“ = „kouřící,ohnivý“ – užívaný pro místa zpracování kovů  (pouze Elba)

b) „Aithàle“ = zvláštní způsob obdělávání (zakládání požárů na polích)

c) „Aithàle“ = ve smyslu „západ slunce“ – pro Řeky Itálie „země západu“  

4) Filolog Giovanni Semerano: stejně jako řada indoevropských jazyků pochází ze semitských jazyků = Italia z Atalu tj. země západu slunce (Mezopotámie?)

          Poetický novodobý název "il Belpaese„ -typické pro 19.století, ovšem vychází už z Danta: „Italia je ona krásná země, tam, kde se (hudba) hraje" (Božská komedie, Inferno XXXIII).

 

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.