PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Deklaracia SNR o zvrchovanosti SR ze 17 cervence 1992

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.