PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Zákon č. 47/1990 o volbách do FS

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.